Αντισυνταγματικός ο νόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

0

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό τον πρόεδρό της Χρ. Γεραρή, έκρινε αντισυνταγματικό το Ν.3044/2002 εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης τουλάχιστον ως τον Ιανουάριο του 2005, οπότε και θα κριθεί οριστικά το ζήτημα.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει κάτοικοι από διάφορες περιοχές της χώρας και διάφορα οικολογικά και περιβαλλοντικά σωματεία, με αίτημα την ακύρωση και αναστολή της από 3.2.2004 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Λόγω της σπουδαιότητας της, η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία με την υπ’ αριθ. 569/2004 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικό το Ν. 3044/2002 που επιτρέπει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε περιοχές εντός Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) με Προεδρικά Διατάγματα, διότι αντίκεινται στο α.24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος και ανέστειλε την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση μόνο ως προς τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Αμαρουσίου, καθώς στις λοιπές περιοχές δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη μεταφορά συντελεστή

Στην απόφασή του το Δικαστήριο κάνει εκτενή αναφορά στην όλη νομοθετική διαδρομή του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, από το 1979 ως το 2002, και παράλληλα αναφέρει το τι κρίθηκε αντισυνταγματικό κατά τη χρονική αυτή περίοδο και με ποιες αποφάσεις της.

Σχόλια