«Όχι» λεει το ΣτΕ στην νομιμοποίηση περιοχών αυθαίρετων παραθεριστικών κατοικιών

0

Ανεπίτρεπτη για περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, έκρινε το ΣτΕ την υιοθέτηση κατά παρέκκλιση ορίων αρτιότητας των οικοπέδων, επισημαίνοντας συνταγματικής τάξης προβλήματα όταν η πολιτεία εμφανίζεται απλώς να υιοθετεί την ήδη διαμορφωμένη πολεοδομική κατάσταση, χωρίς να ακολουθεί έναν ορθολογικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, το Ε΄Τμήμα του ανωτάτου Δικαστηρίου, με την υπ αριθμόν 40/2007 γνωμοδότησή, του έκρινε μη νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της παραλιακής περιοχής της Αυλίδας, στο νομό Εύβοιας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα προβλεπόμενα όρια αρτιότητας των οικοπέδων στην περιοχή της Αυλίδας είναι μικρά (200 έως 450 τετραγωνικά μέτρα) και κατά συνέπεια το σχέδιο ΠΔ ως προς το σκέλος αυτό δεν είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί της ουσίας, το ΣτΕ απεφάνθη ότι ο συγκεκριμένος οικισμός δημιουργήθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών κανόνων και ότι η Πολιτεία εμφανίζεται να «σύρεται» από τους παράνομους οικιστές, καθώς πρώτα το κράτος τους άφησε να κτίσουν αυθαίρετα και στη συνέχεια έρχεται να τους νομιμοποιήσει, επισφραγίζοντας την παρανομία.

Σχόλια