ΑΠ: 10% και όχι 5% το επίδομα γάμου

0

Επίδομα γάμου 10% και όχι 5% που ελάμβαναν δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι επίδομα γάμου 10% δικαιούνται και οι διαζευγμένοι, οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας καθώς και οι άγαμοι γονείς, εργαζόμενοι στον Δήμο Αθηναίων.
Με την απόφαση 372/2010, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι εάν το επίδομα γάμου καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας σε ποσοστό 10% και οι συλλογικές συμβάσεις των διαφόρων κλάδων των εργαζομένων, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπουν μικρότερο επίδομα γάμου, τότε ισχύει το ευνοϊκότερο καθεστώς για τους εργαζομένους, Κατά συνέπεια εάν εργαζόμενοι και σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν μικρότερο επίδομα γάμου από αυτό του 10%, μπορούν δικαστικά να διεκδικήσουν τη διαφορά, δηλαδή το 10%.
Συμπερασματικά, εάν εργαζόμενοι και σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν μικρότερο επίδομα γάμου από αυτό του 10%, μπορούν δικαστικά να διεκδικήσουν την διαφορά.
Το Δικαστήριο τοποθετήθηκε επί του θέματος κατόπιν προσφυγής εργαζομένων στην καθαριότητα, οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και τεχνιτών.

Σχόλια