ΑΠ: 75 τα εκατό προσαύξηση μισθού για την κυριακάτικη εργασία

0

Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι όποιος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τις Κυριακές, δικαιούται να λάβει προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού του, ανεξάρτητα αν η αποσχόλησή του είναι νόμιμη ή παράνομη.

Με την υπ’ αριθμόν 437/2014 απόφασή του το Εργατικό τμήμα του Αρείου Πάγου, υποχρέωσε κατασκευαστική εταιρεία να καταβάλει σε οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου το ποσό των 5.487 ευρώ ως αμοιβή για την απασχόληση του κατά τις Κυριακές για την οποία δεν είχε πληρωθεί επί δύο χρόνια.

Οι δικαστές, στην απόφασή τους τόνισαν ότι οι απασχολούμενοι τις Κυριακές, ανεξάρτητα εάν η απασχόλησή τους είναι νόμιμη ή παράνομη, δικαιούνται να λάβουν για κάθε Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και σε περίπτωση που δεν χορηγείται από τον εργοδότη άλλη ημέρα της εβδομάδας αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται επιπλέον και το 1/25 του μισθού ως απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού του εργοδότη.

Επομένως, ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή δικαιούται ένα πρόσθετο ημερομίσθιο για κάθε Κυριακή κατά την οποία εργάστηκε χωρίς να λάβει αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι «στις περιπτώσεις που ο μισθωτός εργάζεται τις Κυριακές, αλλά δεν λαμβάνει άλλη ημέρα αναπαύσεως, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κάθε τι που θα κατέβαλλε στον ίδιο εργαζόμενο αν εργαζόταν σε ημέρα μη αναπαύσεως, χωρίς όμως την προσαύξηση της υπερεργασίας άλλων ημερών και της αναλογίας επιδομάτων αδείας και εορτών».
 

Σχόλια