ΑΠ: Άκυρο συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου λόγω αισχροκέρδειας.

0

Εφετειακή απόφαση που ακύρωσε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου ως αισχροκερδή και αντίθετα στα χρηστά ήθη επικύρωσε ο Άρειος Πάγος. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι “”για να θεωρηθεί μια δικαιοπραξία άκυρη ως αισχροκερδής, απαιτείται μεταξύ των άλλων αθροιστική συνδρομή εμφανούς δυσαναλογίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής κατά το χρόνο της καταρτίσεως της συμβάσεως και ανάγκη, κουφότητα ή απειρία του συμβαλλομένου, την οποία εκμεταλλεύθηκε ο αντισυμβαλλόμενος. Η ύπαρξη του τελευταίου αυτού στοιχείου της εκμετάλλευσης προϋποθέτει γνώση της ανάγκης, κουφότητας ή απειρίας του συμβαλλομένου, από μέρους του αντισυμβαλλομένου των οποίων αυτός επωφελήθηκε, χωρίς να είναι αναγκαίες και ενέργειες από μέρους του τελευταίου, εκδηλούμενες με ηθικά επιλήψιμα περιστατικά””.
Στην υπόθεση επί της οποίας τοποθετήθηκε το Εφετείο, γουνοποιός από την Καστοριά όφειλε από την αγορά πρώτων υλών την περίοδο 1993 – 1994 το ποσό των 24.651,5 ευρώ (8,4 εκατ. δρχ.), ενώ ήταν συνιδιοκτήτης διώροφης οικοδομής με υπόγειο (50%) που χρησιμοποιούνταν ως εργαστήριο γουναρικών συνολικού εμβαδού 980 τ.μ. (οικόπεδο 456 τ.μ.), του οποίου η αξία ανερχόταν το 1995 στο ποσό των 341.929 ευρώ (116.850.000 δρχ.). Το μερίδιό του ανερχόταν στα 171.386,6 ευρώ (58,4 εκατ. δρχ.).
Το 1995, ο πιστωτής του, γνωρίζοντας την οικονομική αδυναμία του γουνοποιού, λόγω της κρίσης που υπήρχε στον κλάδο, άρχιζε να τον πιέζει φορτικά για την εξόφληση του χρέους του, λέγοντάς του ότι θα λάβει δικαστικά μέτρα και θα διαδώσει στην πόλη της Καστοριάς την οικονομική ανάγκη στην οποία είχε περιέλθει.
Στη συνέχεια, και συνεπεία της πίεσης που του άσκησε, ο επιχειρηματίας-πιστωτής, απέσπασε συναλλαγματική 171.386,6 ευρώ λήξεως μετά 15 ημέρες και έγγραφη υπόσχεση ότι εάν δεν εξοφλήσει την εν λόγω συναλλαγματική θα του μεταβίβαζε ανάλογο με την οφειλή του τμήμα από την ακίνητη περιουσία του, ενώ εκμεταλλευόμενος την κουφότητα και την απειρία του στις συναλλαγές υπέγραψε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο του παρείχε το δικαίωμα να πωλεί για λογαριασμό του και να μεταβιβάζει σε οιονδήποτε τρίτο και στον εαυτό του (αυτοσύμβαση) κάθε αστικό ακίνητό του, δηλαδή όλη την περιουσία του. Κατόπιν αυτών, ο επιχειρηματίας πώλησε στον εαυτό του το μερίδιο του γουνοποιού που είχε επί της επίμαχης οικοδομής αντί του ποσού των 41.085 ευρώ (14 εκατ. δρχ.), το οποίο, όπως επισημαίνει ο ΑΠ, είναι δυσανάλογο με την πραγματική αξία, που ανερχόταν τότε στα 58,4 εκατ. δρχ.

Σχόλια