ΑΠ: απόλυση προϊσταμένων του Δημοσίου χωρίς αποζημίωση

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με τις υπ΄ αριθμ. 5, 6/2014 αποφάσεις της έκρινε συνταγματικό το Ν. 3260/2004, στον οποίο προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – χωρίς αποζημίωση – των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων, οι οποίοι απασχολούνται στο Δημόσιο.  

Στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η λήξη των συμβάσεων προσώπων που προσελήφθησαν από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για ορισμένο χρόνο ως μονομελή όργανα διοίκησης, χωρίς την καταβολή της αποζημιώσεως που τα συμβαλλόμενα μέρη» (εργοδότης-εργαζόμενος) συμφώνησαν για την περίπτωση πρόωρης λύσης της συμβάσεως. Οι Αρεοπαγίτες αποφάσισαν ότι με το “Νόμο Παυλόπουλου” έληξαν αυτοδικαίως οι συμβάσεις κρατικών φορέων δια μέσου των οποίων ασκείται κυβερνητική πολιτική.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η αντικατάσταση των προσώπων αυτών, «υπαγορεύθηκε προεχόντως από λόγους πολιτικής εμπιστοσύνης, όπως συμβαίνει ύστερα από μια κυβερνητική μεταβολή, όποτε εκτιμάται ότι πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και προσληφθεί με βασικό κριτήριο την, προς αυτά, εμπιστοσύνη μιας συγκεκριμένης πολιτικής ηγεσίας βρίσκονται σε δυσχέρεια να εξακολουθήσουν την άσκηση των καθηκόντων τους και να συνεργαστούν με τη νέα πολιτική ηγεσία, μετά την αποχώρηση εκείνου που τα είχε επιλέξει».

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέτασε την περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, ο οποίος εργαζόταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ο οποίος απολύθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3260/2004.  

 

Σχόλια