ΑΠ: Αποζημίωση από βιομηχανία σε εργαζόμενο

0

Αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ επιδίκασε ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμό 1678/2010 απόφασή του, σε εργαζόμενο για την αναπηρία που του προκάλεσε τσιμεντοβιομηχανία στην οποία εργαζόταν. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η βιομηχανία δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για να αποτρέψει την πνευμονοκονίωση από την οποία νόσησε ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρος. Ως προς τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο εργαζόμενος είχε την ειδικότητα βοηθού προϊσταμένου στη βιομηχανία για δέκα συναπτά έτη. Το 2001 υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, κατά τις οποίες διεγνώσθη με πνευμονοκονίωση και ειδικότερα πυριτίαση. Το ΙΚΑ έκρινε ότι ο ασθενής είναι ανάπηρος σε ποσοστό 50% καθώς επίσης και ότι η κατάσταση της υγείας του συνδέεται με το γεγονός ότι επί δέκα χρόνια εισέπνεε τη σκόνη που εκλύεται από τους φούρνους παραγωγής τσιμέντου. Τόσο το Εφετείο όσο και ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι για τις συγκεκριμένες διαρροές ευθύνεται η τσιμεντοβιομηχανία που επέδειξε βαριά αμέλεια και, κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφαλείας, δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. Ειδικότερα, η καταδικασθείσα, κατά το δικαστήριο, δεν χρησιμοποίησε ηλεκτρικά φίλτρα, δεν είχε σύστημα διαβροχής του ανθρακίτη και ελέγχου της αιωρούμενη σκόνης ούτε είχε όμως και σύστημα αποκονιώσεως. Στην απόφασή του ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι ως ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο θεωρείται κάθε βλάβη η οποία είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου που δεν θα ελάμβανε χώρα χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της, υπό τις δεδομένες περιστάσεις εκτελέσεως αυτής.

Σχόλια