ΑΠ: Αποζημίωση επί αθέτησης υπόσχεσης πρόσληψης

0

Ως διαφυγόν κέρδος θα μπορεί να διεκδικεί ο εργαζόμενος το ποσό που θα κέρδιζε από απασχόλησή του επί αθέτησης υπόσχεσης πρόσληψης, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης που αθέτησε την υπόσχεσή του για πρόσληψη, μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει στον εργαζόμενο ως αποζημίωση τα χρήματα που ο τελευταίος θα εισέπραττε από άλλη εργασία, την οποία απέρριψε περιμένοντας την πρόσληψη. Το Ανώτατο Δικαστήριο, εκδικάζοντας αγωγή εργαζομένου κατά ξενοδοχειακής μονάδας στη Βόρειο Ελλάδα, έκρινε ότι η ματαίωση συμφωνίας για πρόσληψη αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και έθεσε ως μόνη προϋπόθεση για την επιδίκαση της αποζημίωσης την απόδειξη, από τον εργαζόμενο, παράλληλων διαπραγματεύσεων ή της ύπαρξης άλλης επαγγελματικής πρότασης κατά το χρονικό διάστημα αναμονής πρόσληψης.;

Σχόλια