ΑΠ: Αποζημίωση για καθυστέρηση παράδοσης διαμερίσματος από κατασκευαστή

0

Δικαίωμα καταβολής διαφυγόντων κερδών στους οικοπεδούχους γεννά, κατά τον Άρειο Πάγο, η καθυστέρηση παράδοσης διαμερίσματος από κατασκευαστική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ανέγερση κατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθυστέρηση σηματοδοτεί και την ενεργοποίηση οικονομικής ρήτρας που έχει συμφωνηθεί, δημιουργώντας και δικαίωμα καταβολής διαφυγόντων κερδών στους οικοπεδούχους. Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, κατασκευαστική εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει συνολικά 36.000 ευρώ σε οικοπεδούχους, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο το ποσό αυτό να αυξηθεί κατόπιν νέας δικαστικής κρίσης. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση υπόθεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, ιδιοκτήτες μονοκατοικίας έδωσαν αντιπαροχή στην Αργυρούπολη Αττικής το οικόπεδό τους σε κατασκευαστική εταιρεία με σκοπό να κατεδαφίσει το παλαιό ακίνητο και να ανεγείρει πολυκατοικία. Μεταξύ των δύο μερών, συμφωνήθηκε εγγράφως ότι η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει μέσα σε 20 μήνες να παραδώσει το διαμέρισμα στους οικοπεδούχους και μέσα σε 22 μήνες τον περιβάλλοντα χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση, οικοπεδούχοι και κατασκευαστής συμφώνησαν ότι θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες. Παρά τη ρητή δέσμευση που ανέλαβε η κατασκευάστρια, το νέο ακίνητο παραδόθηκε αντί του Σεπτεμβρίου του 2002, τον Ιούνιο του 2003. Εν προκειμένω, το Εφετείο δέχθηκε την υπερημερία των κατασκευαστών και υποχρέωσε την κατασκευάστρια εταιρεία να καταβάλει στους οικοπεδούχους το ποσό των 6.016 ευρώ για την καθυστέρηση παράδοσης του ακινήτου και 176 ευρώ για την καθυστέρηση παράδοσης των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, στους οικοπεδούχους επιδικάστηκαν και 29.808 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη, καθώς κρίθηκε ότι υπέστησαν ζημία από την ματαίωση μισθώσεως του ακινήτου. Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την καταβολή των ποσών που επιδικάστηκαν και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο, προκειμένου να ερευνηθεί αν η καθυστέρηση υπερέβη τους τέσσερις μήνες.;

Σχόλια