ΑΠ: Αποζημίωση σε πολίτες για ζημίες που υπέστησαν από πτώση δέντρου

0

Ο Άρειος Πάγος, με απόφασή του, υποχρέωσε το Δήμο Ηλιούπολης να αποζημιώσει πέντε πολίτες για τη σωματική βλάβη που υπέστησαν μετά από πτώση δέντρου καθώς και για τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητά τους.

Οι Δικαστές επικύρωσαν την εφετειακή απόφαση και αποφάνθηκαν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν οφείλονται σε παράλειψη του Δήμου να προβεί σε συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση ευθύνης του αναιρεσείοντος προς αποζημίωση, βάσει των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα μάλιστα με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995, προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα «αφορά και στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές».

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, επιδίκασε το ποσό των 4.000 ευρώ στους αναιρεσίβλητους για τις ζημίες που υπέστησαν.

Σχόλια