ΑΠ: Δικαίωση εργαζομένου που υποβιβάστηκε ακουσίως

0

Το ποσό των 12.279 ευρώ υποχρεούται να καταβάλει σε εργαζόμενο ως αποζημίωση εταιρεία που προέβη στη βλαπτική μεταβολή των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο. Με την υπ αριθμό 1370/2010 απόφασή του, το δικαστήριο επιδικάζει το συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης που έκρινε ότι υπέστη ο εργαζόμενος αλλά και αναπλήρωση της μείωσης αποδοχών του. Επιπλέον, με την επίμαχη απόφαση, ο Άρειος Πάγος ζητεί από την εργοδότρια εταιρεία να απασχολήσει τον εργαζόμενο στη θέση που κατείχε.
Κατά τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης, πτυχιούχος ΑΕΙ προσελήφθη το 1989 από Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Με την πάροδο του χρόνου ο εργαζόμενος ανέλαβε θέσεις ευθύνης, όπως είναι διευθύνων σύμβουλος, υποδιευθυντής, προϊστάμενος, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος, κ.λπ.
Το 2006, όμως, τοποθετήθηκε ως υπάλληλος και παράλληλα διακόπηκε η χορήγηση των ωφελημάτων που απολάμβανε λόγω των θέσεων που κατείχε, όπως είναι το επίδομα εξόδων περιποίησης πελατείας 250 ευρώ και το επίδομα διοικητικών καθηκόντων 625 ευρώ.
Στη μεταβολή αυτή που του επιβλήθηκε, ο εργαζόμενος, πριν προσφύγει στη δικαιοσύνη είχε αντιδράσει με έντονη διαμαρτυρία.

Σχόλια