ΑΠ επί της πρόσβασης ασφαλιστικών εταιρειών σε δεδομένα υγείας των ασφαλισμένων

0

Άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και συναίνεση από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει οι ασφαλιστικές εταιρείες πριν αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας των ασφαλισμένων τους, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, με την απόφαση αυτή, επικύρωσε εφετειακή απόφαση που είχε επιδικάσει αποζημίωση 15 χιλιάδων ευρώ σε ασφαλισμένο για προσβολή της προσωπικότητάς του. Στην εν λόγω υπόθεση, η ασφαλιστική εταιρεία ζήτησε και έλαβε με εισαγγελική παραγγελία από διαγνωστικό κέντρο υπερηχογράφημα ωοθήκης μαζί με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση, χωρίς άδεια από την αρχή προστασίας δεδομένων ή την άδεια του ασφαλισμένου.
Επιπλέον, ο Άρειος Πάγος έκρινε παράνομα τα λεγόμενα ψιλά γράμματα των συμβολαίων Ζωής που παραχωρούν στις ασφαλιστικές εταιρείες το δικαίωμα να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων τους χωρίς προϋποθέσεις. “Η αναγραφόμενη στα ασφαλιστήρια Ζωής ρήτρα περί συγκατάθεσης του ασφαλισμένου για συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων καθώς, επίσης, και η άντληση και διαβίβαση δεδομένων της κατηγορίας αυτής από και προς κάθε τρίτο παρέχοντα υπηρεσίες υγείας δεν αποτελεί την απαιτούμενη από τη νομοθεσία δήλωση του ασφαλισμένου για παροχή προσωπικών δεδομένων υγείας” σημειώνεται στην απόφαση. Παράλληλα, επισημαίνεται πως “η παράνομη λήψη και χρήση ευαίσθητου ιατρικού προσωπικού δεδομένου ασφαλισμένης προσέβαλε την προσωπικότητα αυτής ως προς την έκφανση της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, εξουδετέρωσε την ατομικότητα και προκάλεσε αθέμιτη επέμβαση στην ιδιωτική της ζωή με την εμπορευματοποίηση των δεδομένων της υγείας της και με αποτέλεσμα να της επιφέρει διατάραξη της ψυχικής ηρεμίας της αλλά και να υποστεί αυτή ηθική βλάβη”.

Σχόλια