ΑΠ: Για τα είδη προστασίας των εργαζομένων στον ΟΝΑ του Δ. Αθηναίων

0

Δικαιώθηκαν από τον Άρειο Πάγο 37 εργαζόμενοι στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι διεκδικούσαν να τους καταβάλει ο οργανισμός τα χρήματα που έδωσαν τη διετία 2002-2004 για την αγορά ειδών ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας.
Σύμφωνα με την νομοθεσία ο Οργανισμός είχε την υποχρέωση δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Μάιο) να χορηγεί στις καθαρίστριες, εργάτες, οδηγούς κ.λπ. είδη ατομικής προστασίας (φόρμες, γαλότσες, γάντια, κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν χορηγούσε τα είδη αυτά, είχε την υποχρέωση να καταβάλει στους εργαζόμενους σε αυτόν τα χρήματα που έδιδαν για την αγορά των ειδών ατομικής προστασίας, μόλις προσκόμιζαν το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.
Με την απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο ΟΝΑ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τον Αστικό Κώδικα και ως εκ τούτου υποχρεούται να καταβάλει τα χρήματα που έδωσαν οι 37 εργαζόμενοι για την αγορά των ειδών ατομικής προστασίας.

Σχόλια