ΑΠ: Καταχρηστική η επίσχεση εργασίας

0

Καταχρηστική κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο η επίσχεση εργασίας στην οποία είχε προβεί εργαζόμενος επειδή δεν πληρωνόταν. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος δικαιούται, όπως αναγνωρίζει και το δικαστήριο να προβαίνει σε επίσχεση εργασίας μέχρι ο εργοδότης του να καταβάλει τις καθυστερούμενες αποδοχές του. Επιπλέον, ο εργοδότης έχει και την υποχρέωση όσο διαρκεί η επίσχεση εργασίας να αμείβει με τις αποδοχές του τον εργαζόμενο σαν να εργαζόταν κανονικά. Εν προκειμένω, ωστόσο, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η επίσχεση εργασίας από τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ξεπερνά τα όρια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών . Ταυτόχρονα, πάντως, το δικαστήριο, στην υπ΄αριθμό 1502/2010 απόφασή του, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για να είναι έγκυρη πρέπει να γίνεται εγγράφως και να καταβληθεί παράλληλα η νόμιμη αποζημίωση ασχέτως του λόγου που προκάλεσε την καταγγελία, εκτός εάν έχει υποβληθεί σε βάρος του μισθωτού μήνυση για διάπραξη αξιόποινης πράξης. Στην υπό κρίση περίπτωση, θερμαστής προσελήφθη το 1987 σε συνεταιριστικό εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος στη Μαγνησία, το οποίο το 1993 παρουσίασε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα λόγω επέκτασης της δραστηριότητάς του, το οποίο οδήγησε στη μη καταβολή των αποδοχών του. Κατόπιν τούτου ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσχεση εργασίας την οποία δεν διέκοψε ούτε όταν η επιχείρηση τον κάλεσε να προσέλθει στην εργασία του δηλώνοντας ότι θα του καταβάλει μέρος των οφειλόμενων αποδοχών. Στη συνέχεια, η επιχείρηση του επέβαλε πειθαρχική ποινή στέρησης αποδοχών δέκα ημερών λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, ενώ τον κάλεσε να της γνωστοποιήσει εάν έχει πρόθεση να συνεχίσει ή όχι την εργασία του, αλλά ο θερμαστής δεν ανταποκρίθηκε. Τελικά η επιχείρηση προέβη σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, χωρίς να καταβάλει την αποζημίωση που ορίζει ο νόμος, υποστηρίζοντας ότι ο εργαζόμενος απουσίαζε αδικαιολόγητα από την εργασία του. Στην επίμαχη απόφαση, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η επίσχεση εργασίας υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα αλλά κρίνει παράνομη τη μη καταβολή αποζημίωσης.

Σχόλια