ΑΠ: Καταχρηστική συμπεριφορά εργαζομένου δε δικαιολογεί αποζημίωση

0

Με την υπ αριθμό 373/2010 απόφασή του, το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως παράνομη και καταχρηστική αίτηση γεωπόνου που διεκδικούσε αποζημίωση απόλυσης από Γεωργικό Συνεταιρισμό, καθώς κρίθηκε ότι η αξίωσή του για καταβολή αποζημίωσης αντίκειται στο άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα που επιβάλλει την τήρηση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
Στην υπό κρίση περίπτωση, Γεωργικός Συνεταιρισμός αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό δεν κατέβαλε τις αποδοχές γεωπόνου που απασχολούσε, ο οποίος προέβη σε σχετικές καταγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ, παράλληλα, γνωστοποίησε στον Συνεταιρισμό ότι δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιεί το πτυχίο του για την έκδοση αδείας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, μέχρι να δοθεί λύση στην καθυστέρηση καταβολής των μισθών του.
Ακολούθως, ο Συνεταιρισμός απάντησε ότι η άρνηση αυτή εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, την οποία αποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και θεώρησε ότι αποχώρησε από την εργασία του ο γεωπόνος. Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής συμφωνήθηκε ο γεωπόνος να αποχωρήσει οικειοθελώς και του κατέβαλλε η Ένωσης τους οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς, ενώ παράλληλα τον προσέλαβε στην Ένωση. Τόσο το Εφετείο αλλά όσο και ο Άρειος Πάγος έκριναν ότι δεν τίθεται θέμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, αλλά συνέχισης της εργασίας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ότι ως εκ τούτου το αίτημα του γεωπόνου για καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της συμβάσεως είναι παράνομο και καταχρηστικό. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι ο γεωπόνος στέρησε στο Συνεταιρισμό τη χρήση του πτυχίου του, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και την απώλεια σημαντικών εισοδημάτων, παρότι γνώριζε τη δεινή οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, το Δ.Σ. αυτού κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και με δική του παρέμβαση προσλήφθηκε στην νέα θέση του, χωρίς διακοπή της εργασίας του.

Σχόλια