ΑΠΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της νομικής σχολής

0

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 21 ως και 31 Αυγούστου 2017.

Ημερομηνίες εξετάσεων: 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ
 

Σχόλια