Απαγορεύεται η πρόσβαση στα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων με νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

0

Οι υποψήφιοι που θεωρούν ότι αδικήθηκαν θα χάσουν το δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Oργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Ιουνίου.

Στο επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται το άρθρο 22 που ορίζει τα ακόλουθα: «Τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογιτών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών, δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο».

Εφόσον το νομοσχέδιο αυτό εγκριθεί από την Βουλή, το μόνο που απομένει στους μαθητές που επιμένουν ότι αδικήθηκαν, είναι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Σχόλια