Απαγόρευση από το ΣτE σε προώθηση τροπολογιών που δεν συνοδεύονται από πολεοδομική μελέτη

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις-τροπολογίες που ψηφίζονται στη Bουλή, χωρίς να συνοδεύονται από πολεοδομικές μελέτες, παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος γιατί δεν αποτελούν προϊόν του «ορθολογικού χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού» τον οποίο αξιώνει η συνταγματική διάταξη για όλη τη χώρα.

Με την απόφαση αυτή επιχειρείται οριοθέτηση των πλαισίων των οικοδομικών εργασιών και των χρήσεων γης ώστε να μην να μην επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.

Μάλιστα το ΣτΕ έχει προειδοποιήσει για την αντισυνταγματικότητα τροπολογίας που πέρασε στον νόμο 3212/03, επιτρέποντας διάφορες εμπορικές χρήσεις σε οικοδομικά τετράγωνα με πρόσοψη στη λεωφόρο Bουλιαγμένης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προηγηθεί καμία πολεοδομική μελέτη που να δικαιολογεί την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Ωστόσο, παρά την επισήμανση της αντισυνταγματικότητας και την αναμενόμενη ακύρωση πράξεών της, η δημοτική αρχή δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για σφράγιση των εμπορικών χρήσεων.