Απαγόρευση από το ΣτΕ της δημοσιοποίησης ονομάτων όσων απηλλάγησαν παράνομα της στράτευσης

0

Με την υπ’ αριθμ. 2629/2006 απόφασή του, το Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε την αίτηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δεν επιτρεπόταν στο εν λόγω υπουργείο να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων απηλλάγησαν των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων επικαλούμενοι λόγους υγείας, με πλαστά ή νοθευμένα πιστοποιητικά.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η γνωστοποίηση διερεύνησης για την διαπίστωση της νομιμότητος ή μη διοικητικών πράξεων, με τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσεως για λόγους υγείας, έστω και αν αφορούν πρόσωπα γνωστά στο ευρύτερο κοινό, δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από δημόσια αρχή, και ειδικότερα δεν αφορά επεξεργασία δεδομένων που είναι αναγκαία ούτε για λόγους εθνικής ασφάλειας ούτε για την εξυπηρέτηση αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής.

Σχόλια