Απαγόρευση κυκλοφορίας κρασιών της FYROM με ένδειξη Μακεδονία

0

Μόνο κρασιά που προέρχονται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στην Ελλάδα επιτρέπεται να φέρουν τη γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονία», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρενέβη όταν διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια διακινούνται στην αγορά της Γερμανίας οίνοι προέλευσης FYROM με τη συγκεκριμένη ένδειξη. Σε παρόμοια απαγόρευση προχώρησε και η Σλοβενία αναφορικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Παράλληλα, σε προσφυγή εναντίον διανομέων και αλυσίδων λιανικής πώλησης στη Γερμανία, προχωρούν οι οινοπαραγωγοί – μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βόρειου Ελλάδος) που παράγουν αναγνωρισμένο οίνο με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) Μακεδονία, αξιώνοντας να εφαρμόζεται η Κοινοτική νομοθεσία.
Η ονομασία Μακεδονικός έχει κατοχυρωθεί και είναι Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη για οίνους από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (Υ.Α. Αριθ. 110822 – ΦΕΚ 87Β/20.9.1932, Υ.Α Αριθ. 340576/1.9.1989 – ΦΕΚ 694/Β/15.9.1989) και την Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί (ΕΚ): 1234/2007, 607/2009, 753/2002, 1234/2007, 491/2009, 2009/C 187/01).

Σχόλια