Απαγόρευση του καπνίσματος στο Δικ. Μέγαρο Θεσσαλονίκης απο σήμερα

0

 

Θεσσαλονίκη 12/09/2017

Με την αριθ. 2/2017 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας τοθ Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1) Απαγορεύεται το κάπνισμα σε πολους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017. Η Ελληνική Αστυνομία είναι αρμόδια για την άσκηση του απαραίτητου ελέγχου για την εφαρμογή της παρούσας. Και

2) Επιτρέπεται η δεκαπεντάλεπτη διακοπή από την εργασία, προς αναψυχή, σε όλους τους εργαζόμενους και θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την ημέρα κατά την διάρκεια του ωραρίου, εκ περιτροπής από όλους τους υπαλλήλους, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των γραφείων. Η πιστή εφαρμογή της συγκρκιμένης διακοπής ανατίθεται στου Προϊστάμενους Διεύθυνσης της Γραμματείας των Δικαστικκών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της διακοπής επιτρέπεται το κάπνισμα μόνον εκτός του Δικαστικού Μεγάρου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί: α) σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για την ενημέρωση Δικαστών, Εισαγγελέων και Υπαλλήλων, β) στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, για την ενημέρωση των Δικηγόρων και των Υπαλλήλων του Συλλόγου και γ) σε όλους όσοι εργάζονται σε τρίτες υπηρεσίες, ή εταιρίες εντός του Δικαστικού Μεγάρου.

Σχόλια