Απαλλάσσονται από στρατολογικό έλεγχο οι Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν για τις εκλογές

0

Απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού που επιλέγουν να προσέλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές της 6ης Μαίου 2012.

Το χρονικό διάστημα της απαλλαγής εκτείνεται από τις 29.4.2012 έως και τις 13.5.2012, δηλαδή μία εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των Ελλήνων του εξωτερικού που τελούν σε ανυποταξία. Η κοινή υπουργική απόφαση πάντως δεν αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού που είναι λιποτάκτες. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εκλογικής νομοθεσίας νομίμως μπορούν να απέχουν από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος οι Έλληνες που κατά την ημερομηνία των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό.

ΦΕΚ 1339 Β΄/2012

Σχόλια