Απάντηση από την Κομισιόν για τον «βασικό μέτοχο»

0

Επιστολή αιτιολογημένης γνώμης πρόκειται να αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, απειλώντας τη χώρα μας με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα με τα οποία θα εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την κοινοτική στο θέμα του «βασικού μετόχου».

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στην Ελλάδα προθεσμία έξι εβδομάδων, για να τροποποιήσει τις εκτελεστικές διατάξεις του νόμου 3314 περί «βασικού μετόχου», θεωρώντας, ότι όπως εφαρμόζεται αυτός στην πράξη εξακολουθεί να θέτει περιορισμούς στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων που είναι αντίθετοι με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην Ελλάδα εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών από ένα ευρύ αριθμό ατόμων, προκειμένου μια εταιρεία να αναλάβει δημόσιο έργο, κάτι που αντιβαίνει την κοινοτική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του ουσιαστικά ακύρωσε τις ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση για το βασικό μέτοχο και απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ για το «ασυμβίβαστο».

Σχόλια