Απάντηση Δ.Σ. Λάρισας στο εκδοθέν Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Λάρισα, 8 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας κατανοεί απολύτως τη συναδελφική αλληλεγγύη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προς το μέλος της, δεν αντιλαμβάνεται όμως το λόγο της εσφαλμένης παράθεσης των γεγονότων όπως αυτά εκτίθενται στην ανακοίνωση.

Το δικαίωμα επιλογής του Δικηγόρου Υπερασπίσεως ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κατηγορούμενο και όχι στο Δικαστή. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες Συνταγματικό Δικαίωμα του πολίτη, ρητώς κατοχυρωμένο και από την ΕΣΔΑ. Η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, υπήρξε αναγκαία και επιβεβλημένη και χωρίς αυτή είναι βέβαιο ότι θα καταργείτο το ως άνω βασικό δικαίωμα του κατηγορουμένου, γεγονός που επιχειρήθηκε ήδη από τη συγκεκριμένη Δικαστή χωρίς επιτυχία εξαιτίας της αρνήσεως των διορισθέντων από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως Δικηγόρων να αποδεχθούν τον διορισμό τους. Είναι αυταπόδεικτο ότι εάν υπήρχε πρόθεση διακοπής της δίκης δεν θα επιχειρούνταν επανειλημμένως ο διορισμός αυτεπαγγέλτως συνηγόρων υπεράσπισης. Χωρίς δε την παρέμβαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και της Προέδρου του και την πραγματοποίηση της αποχής των Δικηγόρων καμία διακοπή της δίκης δεν θα εγένετο και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν θα είχε ως επιχείρημά της ούτε την παραπάνω δικαιολογία.

Η αναφορά  της Ε.Δ.Ε. ότι η Πρόεδρος «ανεπίτρεπτα εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου ζητώντας από την δικαστή εξηγήσεις για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής» αφενός μεν δεν απεικονίζει την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων αφετέρου καταδεικνύει το πώς αντιλαμβάνεται η ένωση την θεσμική θέση  του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και στον σεβασμό που πρέπει να απολαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Το συμφέρον της Δικαιοσύνης και του πολίτη είναι υπεράνω κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και κάθε κακώς εννοούμενης συνδικαλιστικής αλληλεγγύης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας