Απάντηση της Έν. Δικαστών & Εισαγγελέων στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

0

Διατηρώντας σε ισχύ το σύνολο των αποφάσεων της πρόσφατης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με μία σύντομη και περιεκτική ανακοίνωσή της, ουσιαστικά απορρίπτει τις χθεσινές αιτιάσεις της Προέδρου του Αρείου Πάγου, σχετικά με την ολιγόωρη διακοπή των συνεδριάσεων και επιφυλάσσεται να απαντήσει αναλυτικότερα, αμέσως μετά την επικείμενη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο. Το κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΝΔΕ:«Χθες εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. 446/25-10-2011 έγγραφο της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου, στο οποίο εκθέτει τις απόψεις της για την «αποχή από τα Υπηρεσιακά μας καθήκοντα».

Στο στάδιο αυτό και ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, δεν επιθυμούμε να απαντήσουμε στο ερειδόμενο, επί μη ανταποκρινόμενης στις περιστάσεις προϋποθέσεως, έγγραφο της κ. Προέδρου (αφού δεν πρόκειται περί αποχής από τα καθήκοντά μας, αλλά περί ολιγόωρης διακοπής των συνεδριάσεων).Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω συνάντηση, οπότε και θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας,  η ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παραμένει σε ισχύ.»
 

Το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως

Σχόλια