Απάντηση της Προέδρου της Ενώσεως Δικαστών στον Ε.Βενιζέλο

0

Με μια σύντομη, περιεκτική και κυρίως αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα Βασιλική Θάνου, απαντά στον Ε. Βενιζελο, ο οποίος υπενθυμίζοντας τη σχετική συνταγματική απαγόρευση, σημείωσε ότι οι διακοπές των δικαστηρίων αποτελούν μορφή απεργίας και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη. Με έμφαση απαντώντας στη συγκεκριμένη αιχμή η κα Θάνου, τονίζει:

“Αντί η Κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξευρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ηρεμία στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης, προκαλεί ακόμα περισσότερο, με τις δηλώσεις Αρχηγού Κόμματος, συμμετέχοντος στην Κυβέρνηση, ο οποίος επικαλείται το επιχείρημα ότι οι διακοπές συνεδριάσεων των Δικαστηρίων συνιστούν μορφή απεργίας, που, ως προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς, απαγορεύεται από το Σύνταγμα, ενώ γνωρίζει και αποσιωπά ότι οι κινητοποιήσεις των Δικαστών αποτελούν απλώς και μόνο απάντηση στην επιμονή της Κυβέρνησης για νέες μειώσεις των αποδοχών τους , σε συνολικό ποσοστό άνω του 50% ή και 60% , μειώσεις που αναμφίβολα συνιστούν παραβίαση του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, με το οποίο ρητά προστατεύονται οι αποδοχές τω Δικαστικών Λειτουργών. Παρόμοιες δηλώσεις δημιουργούν ευλόγως την εντύπωση, ότι η Κυβέρνηση θεωρεί, ότι εκείνη μεν δικαιούται κατά περίπτωση και κατά τρόπο αυθαίρετο να παραβιάζει το Σύνταγμα καθώς και ότι ουδείς δικαιούται να αντιδρά.”

Σχόλια