Απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επιστολή της Προέδρου της ΕΔΕ

0

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Martin Schulz απαντώντας στην από 15 Οκτωβρίου 2012 ενημερωτική επιστολή της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κας Β. Θάνου, δηλώνει ότι εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του αναφορικά με τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες οι δικαστικοί λειτουργοί στη χώρα μας ασκούν τα καθήκοντά τους.

Ο κ. Schulz επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα καθώς και τις συνακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι μια μονόπλευρη έμφαση στα μέτρα λιτότητας μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα της Ελλάδας – και των κρατών-μελών που βρίσκονται σε παρόμοια θέση – για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει συνεχώς ώστε, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που εποπτεύονται από την Τρόικα, να μην παράγουν περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά να ανακατευθύνουν τις χώρες αυτές προς μια τροχιά ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Στην απαντητική επιστολή του, ο κ. Schulz καταλήγει διαβεβαιώνοντας την ελληνική πλευρά ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να κάνει ο,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουν σε μια πλούσια σε απασχόληση και κοινωνικά δίκαιη αποκατάσταση, καθώς και σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είμαι βέβαιος ότι η αλληλεγγύη με όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και τους πολίτες, ο στόχος να ανευρεθούν λύσεις που θα είναι δίκαιες και θα βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή, καθώς και η διασφάλιση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται υπόκεινται σε δημοκρατικό και δημόσιο έλεγχο, θα παραμείνουν οι κατευθυντήριες αρχές μας».

Σχόλια