Απαραίτητη η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

0

Πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν θα έχουν υποβληθεί οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους ή και των προηγούμενων χρήσεων, δεν θα επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Με την απόφαση αυτή, που θα ισχύσει από 1η Μαΐου, το υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου από την καταβολή των χρεών των οφειλετών.

Επίσης, ο προϊστάμενος των ΔΟΥ θα μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει προβεί σε ρύθμιση των χρεών του, εφόσον θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των χρεών.

Ακόμη, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα έχει χρονική ισχύ τεσσάρων μηνών ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία προορίζεται.

Σχόλια