ΑΠΔΠΧ: «Στοπ» στις κάμερες που αναμεταδίδουν στο Διαδίκτυο εικόνα από τα γραφεία των πολιτικών κομμάτων, αλλά και στις κάμερες στις παιδικές χάρες

0

Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την αναμετάδοση στο Διαδίκτυο συνεχούς ροής εικόνων από τις εισόδους των γραφείων των πολιτικών κομμάτων, εξέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Χρήστος Γεραρής.
Η παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έγινε με αφορμή τη ζωντανή μετάδοση εικόνας και ήχου στο Ίντερνετ μέσω καμερών που είχε στήσει ενημερωτικό πόρταλ έξω από τα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ. στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ο κ. Γεραρής σημειώνει ότι η μετάδοση εικόνας στο Διαδίκτυο για την ενημέρωση του κοινού είναι νόμιμη, αλλά η «συνεχής ή κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα» ζωντανή μετάδοση εικόνας, που επιτρέπει να αναγνωρίζονται όλα τα πρόσωπα που διέρχονται μπροστά από τα κεντρικά γραφεία των κομμάτων, δεν δικαιολογείται από την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού. Και προσθέτει «Η μετάδοση, στο Διαδίκτυο, της εικόνας αδιακρίτως όλων των εισερχομένων/εξερχομένων στα κεντρικά γραφεία των πολιτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι δικαιολογείται από την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τις πολιτικές ζυμώσεις, η οποία υφίσταται πράγματι μόνο αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα που εν γένει διαδραματίζουν ρόλο στη δημόσια ζωή (όπως βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές πολιτευτές, στελέχη των κομμάτων και άλλα δημόσια πρόσωπα). Κατά συνέπεια, έτσι όπως γίνεται αδιάκριτα, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 2472/1997)».
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ο κ. Γεραρής καταλήγει: «Η υπό κρίση επεξεργασία μετάδοσης εικόνας στο Διαδίκτυο δεν περιορίζεται στα πολιτικά πρόσωπα που εισέρχονται και εξέρχονται από τα κεντρικά γραφεία των δύο κομμάτων, αλλά προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ατόμων, που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ενημέρωσης του κοινού με τα προεκλογικά δρώμενα. Με το δεδομένο ότι η κρινόμενη επεξεργασία δεν επιτυγχάνει με κατάλληλα τεχνητά μέσα (π.χ. θόλωση προσώπων) την ενημέρωση του κοινού μόνο για τα δημόσια πρόσωπα, πρέπει να ανασταλεί στο σύνολό της».
Εκτός από τις κάμερες έξω από τα γραφεία των πολιτικών κομμάτων, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απασχόλησαν και οι κάμερες στις παιδικές χαρές. Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή επιλήφθηκε αιτήματος του δήμου Αθηναίων για την εγκατάσταση καμερών, χωρίς ήχο, στις 147 παιδικές χαρές που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. Με την υπ’ αριθμ. 77/2009 απόφασή της, η ΑΠΔΠΧ ενέκρινε τη δοκιμαστική εγκατάσταση και λειτουργία καμερών για ένα χρόνο μόνο σε δέκα από τις παιδικές χαρές και αποκλειστικά κατά τις βραδινές ώρες, αφού προηγουμένως ο δήμος Αθηναίων διορθώσει τις περιφράξεις, φωτίσει κατάλληλα τους χώρους και τις ασφαλίσει. Μετά το τέλος της δοκιμαστικής εφαρμογής του μέτρου, ο δήμος υποχρεούται να υποβάλει στην ανεξάρτητη αρχή συγκριτική μελέτη, προκειμένου εκείνη να αποφανθεί εκ νέου για το ζήτημα.

Σχόλια