ΑΠΔΠΧ (Γνμ 1/2017) VS ΟΑΣΑ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

0

 Εμμένει στο περιχόμενο της υπ.αρ. 1/2017 γνωμοδότησής της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τη λειτουγία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου [«Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου»] – για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Σε σχετική ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου για τη συλλογή υπερβολικού αριθμού προσωπικών δεδομένων, τα οποία απαιτούνται από τον ΟΑΣΑ για την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και για το ποιους κινδύνους, ενέχει για τους πολίτες η συλλογή αυτού του αριθμού προσωπικών δεδομένων, η Αρχή επανέλαβε τα ήδη διατυπωθέντα στη γνωμοδότησή της.  Ειδικότερα, σε αυτήν σημειώνεται ο κίνδυνος να θιγούν ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα από την εφαρμογή του, τονίζοντας συγκεκριμένα:

«Η τήρηση –είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε στη βάση δεδομένων- του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε, της ημερομηνίας και ώρας αυτού καθώς και του αριθμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε συγκεκριμένο επιβάτη, ο προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του οποίου – με τη μορφή προσωποποιημένης πληροφόρησης- καθίσταται δυνατός εφόσον στο αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης του κατόχου του. Με αυτόν τον τρόπο, οι μετακινήσεις κάθε επιβάτη παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, με αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης». 

Αντίθετα σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ της 6/2/2017 σημειώνονται τα εξής:

“Ο ΟΑΣΑ ως απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΑΠΔΠΧ)  διαβεβαιώνει ότι μεριμνά πλήρως για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμπολιτών μας με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Με στόχο πάντα τη δικαιότερη και αναλογικότερη τιμολογιακή πολιτική προς όφελος
των επιβατών, διεξάγεται αποκλειστικά ανώνυμη στατιστική επεξεργασία μόνο του
τύπου του κομίστρου.

Ειδικότερα:

Πλήρης διασφάλιση ανωνυμίας μετακινουμένων

Βασική παράμετρος του νέου συστήματος είναι η πλήρης διασφάλιση της ανωνυμίας
της μετακίνησης και ο σεβασμός τόσο του δικαιώματος της πληροφοριακής
αυτοδιάθεσης, όσο και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή του συνόλου του επιβατικού κοινού στα δημόσια αστικά μέσα μεταφοράς της Αθήνας.

Στατιστική επεξεργασία μόνο του τύπου κομίστρου για εφαρμογή δικαιότερης
τιμολογιακής πολιτικής προς όφελος των επιβατών.

Με στόχο μία αναλογικότερη και δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική που θα ωφελήσει
τους επιβάτες, ο ΟΑΣΑ έχει καταστήσει δυνατή αποκλειστικά και μόνο την ανώνυμη
στατιστική επεξεργασία των μετακινήσεων σύμφωνα με τον τύπο του κομίστρου καθώς δεν είναι δυνατόν να συσχετιστούν με προσωπικά στοιχεία των επιβατών που
επιλέγουν την ηλεκτρονική κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τις μετακινήσεις τους.

Τεκμηρίωση όλων των τεχνικών μέτρων που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των
συμπολιτών μας. Ο ΟΑΣΑ διαθέτει όλη τη σχετική ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ για όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα που θα διασφαλίζουν πλήρως την ιδιωτικότητα των μετακινήσεων των επιβατών. Ο ΟΑΣΑ διασφαλίζει και προστατεύει πλήρως το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης του επιβατικού κοινού.

Ο ΟΑΣΑ, τηρώντας αυστηρά το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και τις υποδείξεις
της ΑΠΔΠΧ, διαβεβαιώνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει δυνατότητα
συσχέτισης της μετακίνησης με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, άρα και ταυτοποίησης, προασπίζοντας πλήρως τόσο την ιδιωτικότητα των χρηστών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όσο και το δικαίωμα του επιβατικού κοινού στην ανώνυμη μετακίνηση λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο.”

 

Σχόλια