ΑΠΔΠΧ: Νόμιμη η χρήση της δακτυλοσκόπησης σε ευαίσθητους χώρους εταιριών

0

Νόμιμη έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη χρησιμοποίηση βιομετρικού συστήματος (δακτυλοσκόπηση) σε εργαζομένους, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν σε χώρους της εταιρίας τους όπου βρίσκεται εμπιστευτικό κρυπτογραφικό υλικό.
Αφορμή για να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή με το ζήτημα ήταν η περίπτωση επιχείρησης που πιστοποιεί ηλεκτρονικές υπογραφές σε έγγραφα τα οποία διακινούνται στο Διαδίκτυο και εφαρμόζει τη μέθοδο της δακτυλοσκόπησης στους υπαλλήλους της. Η ΑΠΔΠΧ αποφάνθηκε ότι η χρήση της μεθόδου δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Σχόλια