ΑΠΔΠΧ: Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων για το 2016

0

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017Αρ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/6445

Σας προσκαλούμε στη συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει η Αρχή με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της για το 2016.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 12:00, στην έδρα της, Λ. Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, 1ος όροφος.

•   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Επικοινωνίας της Αρχής:

➢    210-6475696 – 666 – 663
➢    communication_dept2@dpa.gr

Σχόλια