ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμα σε εφημερίδα για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων

0

Πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφημερίδα, λόγω δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων συγγενών πρώην δικαστικής λειτουργού. Με την υπ αριθμό 63/2010 απόφασή της, η Αρχή επέβαλε δύο πρόστιμα ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ έκαστο σε αθηναϊκή εφημερίδα για δύο δημοσιεύματά της των ετών 2006 και 2007 επειδή εισήλθαν στην ιδιωτική ζωή συγγενικών προσώπων πρώην Πρωτοδίκου η οποία είχε εμπλακεί στο παραδικαστικό.
Ειδικότερα, στην εν λόγω απόφαση, η Αρχή επισημαίνει ότι ήταν παράνομη και αδικαιολόγητη η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων της κόρης της πρώην δικαστικού και του πρώην συζύγου της.
«Το τυχόν ενδιαφέρον ή η περιέργεια μερίδας του κοινού για γνώση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής του πρώην συζύγου, αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην συζύγου της δικαστικού, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επίμαχη δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων, και ιδίως των φωτογραφιών του, ούτε άλλωστε το εμπορικής φύσεως έννομο συμφέρον της εκδοτικής εταιρίας για κερδοφορία μπορεί να επιδιώκεται νόμιμα με τακτικές διείσδυσης στην ιδιωτική του ζωή», ορίζει η απόφαση.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα από τα επίμαχα δημοσιεύματα αφορούν αποκλειστικά την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή της κόρης της τέως δικαστική λειτουργού, δεν συνεισφέρουν σε κάποιον διάλογο (εύλογου) δημοσίου ενδιαφέροντος και εν προκειμένω η ενημέρωση του κοινού για τις επαγγελματικές της επιδιώξεις, εκ μόνου του λόγου ότι αυτή είναι κόρη δημόσιου προσώπου, δεν υπερέχει της πληροφοριακής της αυτοδιάθεσης».

Σχόλια