ΑΠΔΠΧ: Στο αρχείο με απόφαση προέδρου οι καταγγελίες έως 31/12/2015

0

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6220/13-7-2018 πράξη του Προέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκκρεμείς προσφυγές/καταγγελίες που υποβλήθηκαν έως και 31-12-2015 τίθενται στο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι όσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, μπορούν να επανέλθουν αναφέροντας, ωστόσο, το λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη προσφυγή/καταγγελία δεν πρέπει να θεωρηθεί άνευ πλέον αντικειμένου, αποστέλλοντας είτε email στο contact@dpa.gr, στο οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός της υπόθεσής τους, είτε επιστολή στη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Η σχετική πράξη είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr > Noμοθεσία > Προσωπικά Δεδομένα.
 

 

Σχόλια