ΑΠΔΠΧ: Υπερβολή η επεξεργασία βιομετρικών χαρακτηριστικών εργαζόμενων σε θυγατρική τράπεζας

0

«Στοπ» στην επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων προκειμένου να εισέλθουν οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας της Ανωνύμου Εταιρίας Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης Εθνοdata, έβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η ανεξάρτητη αρχή, με την υπ’ αριθμ. 74/2009 απόφασή της, διέταξε την εταιρία να καταστρέψει τα βιομετρικά δεδομένα των εργαζομένων της, τα οποία η ίδια είχε ενημερώσει την ΑΠΔΠΧ ότι συνέλεγε για να εξασφαλίσει την «ελεγχόμενη και απολύτως ασφαλή πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες στους χώρους και τα συστήματα της εταιρίας».
Η Εθνοdata είχε υποστηρίξει ότι αρχικά οι υπάλληλοι προσέρχονται στο γραφείο έκδοσης αδειών εισόδου και υποβάλλονται στην ανάγνωση των βιομετρικών χαρακτηριστικών τους από ειδική συσκευή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη συνέχεια σε κεντρική βάση, μαζί με τα ονοματεπώνυμά τους, τον κωδικό της μισθοδοσίας και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του δικαιώματος πρόσβασης στη βάση δεδομένων του γραφείου προσωπικού. Η όλη διαδικασία ήταν, σύμφωνα με την εταιρία, απαραίτητη επειδή αντικείμενό της είναι η επεξεργασία των στοιχείων 200.000 συνταξιούχων, η ανάπτυξη λογισμικού για την Εθνική Τράπεζα κ.λπ. Η ΑΠΔΠΧ δεν πείστηκε, όμως, γι’ αυτό, και έκρινε ότι ο εν λόγω σκοπός, δηλαδή η ασφάλεια σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και συστήματα της εταιρίας, μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, όπως η απλή κάρτα πρόσβασης. Παράλληλα, διέταξε τη διακοπή της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων και την καταστροφή των μέχρι τώρα συλλεγέντων.
Εν τω μεταξύ, με άλλη απόφασή της (75/2009) η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι η δημιουργία και λειτουργία online βάσης δεδομένων για την αναζήτηση γιατρών-μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από χρήστες του Διαδικτύου είναι νόμιμη, εφόσον οι εν λόγω γιατροί ενημερωθούν με επιστολή και έχουν την προβλεπόμενη προθεσμία των 60 ημερών για να ασκήσουν το «δικαίωμα αντίρρησης», δηλαδή να αρνηθούν την αναγραφή του επωνύμου και των άλλων στοιχείων τους στη βάση δεδομένων. Επίσης, η εταιρία που προχωρά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει να ενημερώσει τους γιατρούς ότι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την αναγραφή των στοιχείων τους στη βάση δεδομένων και ότι τα ονόματά τους θα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, χωρίς διαφημιστική διαφοροποίηση. Το αίτημα της εταιρίας να ενημερώσει τους γιατρούς διά του Τύπου, απορρίφθηκε.

Σχόλια