Απερρίφθη από το ΣτΕ το σχέδιο ΠΔ για κέντρα απεξάρτησης

0

Ως μη νόμιμο επεστράφη στο υπουργείο Υγείας από το Ε τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας θεραπευτικών κέντρων και συμβουλευτικών σταθμών για εξαρτησιογόνες ουσίες.

Στο Διάταγμα δεν αναφέρεται πουθενά ο ορισμός του συμβουλευτικού σταθμού (εκτός από τον τίτλο του Διατάγματος), τι είδους υπηρεσίες θα παρέχονται από τις μονάδες αυτές, αλλά ούτε και ποια είναι η διαφορά τους από τα θεραπευτικά κέντρα έκρινε το ΣτΕ.

Επίσης το ΣτΕ αναφέρει ότι με το σχέδιο ορίζεται ότι τα θεραπευτικά κέντρα μπορεί να είναι είτε μονάδες αποτοξίνωσης, είτε μονάδες θεραπείας ουσιοεξαρτήσεως, είτε μονάδες θεραπευτικής υποκατάστασης ουσιοεξαρτήσεως.

Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει πουθενά τις τρεις αυτές κατηγορίες των θεραπευτικών μονάδων, που αναφέρει το Διάταγμα, με συνέπεια η ρύθμιση να είναι παράνομη.

Σχόλια