Απερρίφθη η προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Ακρόπολις»

0

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία ζητούσε ανάκληση της προγενέστερης απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, βάσει της οποίας η χρηματιστηριακή εταιρεία «Ακρόπολις» μπορούσε να λειτουργεί μέχρι να κριθεί η κύρια προσφυγή.

Ειδικότερα, η Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς ζητούσε να ανασταλεί η λειτουργία της «Ακρόπολις», επικαλούμενη νέα στοιχεία σχετικά με τις διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος των υπευθύνων της εταιρείας για την υπόθεση των ομολόγων, με την επιβολή φορολογικού προστίμου πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ για εικονικές συναλλαγές και με την αδυναμία λειτουργίας της εταιρείας λόγω εκκαθάρισης.

Ωστόσο το δικαστήριο επικύρωσε ουσιαστικά την προηγούμενη απόφασή του απορρίπτοντας την προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.