Απερρίφθη η πρόταση νόμου για το διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους

0

Απερρίφθησαν, χθες, χωρίς ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις νόμων που κατέθεσαν το ΚΚΕ, ο Συνασπισμός και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Στ.Μάνος και Ανδρ.Ανδριανόπουλος για τη ρύθμιση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, με την επίκληση νομοτεχνικών αιτιάσεων.

Κοινή συνισταμένη των τριών προτάσεων, υπήρξε η αντιμετώπιση όλων των θρησκευμάτων υπό το πρίσμα των «θρησκευτικών ενώσεων», η μετατροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος (αλλά και των Μουφτειών και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου, η αλλαγή του περιεχομένου του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογική κατεύθυνση, το υποχρεωτικό του πολιτικού γάμου (ως ληξιαρχική πράξη), το γενικευμένο δικαίωμα στην αποτέφρωση, η κατάργηση της ειδικής νομικής μεταχείρισης των θρησκευτικών λειτουργών, η απαγόρευση της ανάρτησης θρησκευτικών συμβόλων στις δημόσιες υπηρεσίες, της υποχρεωτικής προσευχής και του εκκλησιασμού.

Παρά τους επαίνους που συγκέντρωσαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελάσσονος αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας και ο υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλός, δεν έκριναν αναγκαία και επείγουσα την υιοθέτηση αντιστοίχων ρηξικέλευθων προτάσεων, καθώς, όπως τόνισαν, η Πολιτεία έχει ήδη δώσει νομοθετικές διεξόδους σε χρονίζοντα προβλήματα (πολιτικός γάμος και όρκος, αποτέφρωση κ.ά.), ενώ επεξεργάζεται και τη διευθέτηση άλλων (π.χ. εποπτεία της ναοδομίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ).

Σχόλια