Απερρίφθησαν από το Ευρωδικαστήριο οι προσφυγές της ΕΕ για τη μονάδα της ΔΕΗ στο Λαύριο

0

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε συνολικά την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων εκ μέρους της ΔΕΗ, αναφορικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση της Μονάδας 5 του ατμοηλεκτρικού σταθμού στο Λαύριο.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίφθηκε σε όλα της τα σκέλη, δηλαδή τόσο σε ό,τι αφορά την αποδοχή εκ μέρους της ΔΕΗ προσφοράς που υπεβλήθη από την Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ, με την ΑΕΓΕΚ να καλύπτει την προϋπόθεση συμμετοχής ως consortium leader,
όσο και σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα της υποβολής προσφοράς για τη μακροχρόνια συντήρηση αεριοστροβίλου της εν λόγω Μονάδας από τη ΜΕΤΚΑ, για λογαριασμό της General Electric.

Σχόλια