Απεσύρθη η διάταξη για το Δικηγορικό απόρρητο

0

 

Όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Οικονομικών κα Παπανάτσιου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 σχετικά με την τροποποίηση του Κ.Φ.Δ. για το επαγγελματικό απόρρητο διαγράφηκε.

Σχόλια