Απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού

0

Αναφορικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενημερώνει ότι από 3.11.2014 δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα. Η νέα ρύθμιση αφορά στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα:

1. ALPHA BANK, 2. ATTICA BANK, 3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 5. EUROBANK ERGASIAS, 6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Θυμίζεται ότι κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ 26 Ιουλίου και 3 Νοεμβρίου 2014, δηλαδή πριν την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα στο σύστημα δηλώσεως ακατάσχετου λογαριασμού, κάθε ενδιαφερόμενος που ήθελε να γνωστοποιήσει στην φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, έπρεπε να εκτυπώνει από το TAXIS σχετικό αποδεικτικό γνωστοποιήσεως, το οποίο προσκόμιζε στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες.
Ωστόσο, από χθες δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποιήσεως μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού για τα ως άνω τραπεζικά ιδρύματα, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζεται τις δηλώσεις σε ημερήσια βάση και ενημερώνει ηλεκτρονικά τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα.

Σχόλια