Από τη Δευτέρα τα νέα όρια διακύμανσης των μετοχών

0

Aπό τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου τίθενται σε εφαρμογή τα νέα όρια διακύμανσης των μετοχών, τα οποία είχε αποφασίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης θα διαπραγματεύονται χωρίς limit up και limit down, ενώ για όλους τους υπόλοιπους τίτλους το ημερήσιο όριο διακύμανσης επεκτείνεται στο 20%, από το 18% που ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, για τις μετοχές υπό καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους είναι κλιμακούμενο. Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι ±10% επί της τιμής αναφοράς, ωστόσο εφόσον εντολές αγοράς ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμένουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης επί 15 λεπτά, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα.

Η ανωτέρω επέκταση δεν ισχύει για τις μετοχές που ανήκουν στον δείκτη FTSE/ASE 20, οι οποίες μετά την διάσπαση του πρώτου ορίου κυμαίνονται απεριόριστα, ενώ για τις μετοχές υπό καθεστώς στιγμιαίας διαπραγμάτευσης το όρια παραμένουν στο ±12%.

Σχόλια