Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 θα ισχύσουν οι αλλαγές του ν. 4055/2012 για τα ειρηνοδικεία

0

Κατά ένα χρόνο αργότερα μετατίθεται η έναρξη ισχύος συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου 4055/2012 που αφορούν σε τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο άρθρο 13 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιέχεται ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,17 και 20 θα ξεκινήσουν να ισχύουν από την 16η Σεπτεμβρίου 2013 και όχι από την 16η Σεπτεμβρίου 2012, όπως οριζόταν αρχικά στο άρθρο 110 παρ. 21 του νόμου 4055/2012 για τη «δίκαιη δίκη».
Οι διατάξεις του νόμου 4055/2012 που επηρεάζονται από την νέα ρύθμιση αφορούν στην μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων σε ειρηνοδικεία, όπως ενδεικτικά, ο ορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου, η εξέταση μυστικής διαθήκης πριν την δημοσίευσή της, η έκδοση κληρονομητηρίου και η εκδίκαση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του άρθρου 739 ΚΠολΔ. Επίσης, μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης και της ρύθμισης του άρθρου 8 του νόμου 4055/2012 σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και την υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης λόγω αποχής δικηγόρων σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών.
Η μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.4055/2012 είχε προταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τελικά ενσωματώθηκε στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε προτείνει αρχικά ως χρονικό σημείο έναρξης ισχύος την 1η Μαρτίου 2013. Η αιτιολογία πίσω από την προτεινόμενη ρύθμιση ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα ειρηνοδικεία προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και επιμόρφωσης του προσωπικού τους εν όψει της μεταφοράς δικαστικής ύλης σε αυτά από τα μονομελή πρωτοδικεία.
 

Σχόλια