Από το 2006 τα νέα βιομετρικά διαβατήρια

0

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Οικονομίας θα καθοριστούν τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τα νέα βιομετρικά διαβατήρια, τα οποία αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους εντός του 2006. Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός των επόμενων έξι μηνών 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και 10 εκατομμύρια Έλληνες, θα περάσουν από ειδικά κέντρα καταγραφής και επεξεργασίας των βιομετρικών χαρακτηριστικών τους.

Το νέο διαβατήριο θα είναι λευκό έντυπο, με κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και δύο βιομετρικά στοιχεία, ενώ θα εκδίδεται πιο γρήγορα από το παλιό. Ειδικότερα, τα βιομετρικά διαβατήρια θα διαθέτουν μικροτσίπ, που εκτός από την ψηφιακή εικόνα του κατόχου τους θα περιλαμβάνουν ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και καταγραφή του χρώματος της ίριδας των ματιών του.

Το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν επιτρέπεται να περιέχει καμιά πληροφόρηση υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, εκτός αν προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό ή αναγράφεται στο έγγραφο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους-μέλους.

Σχόλια