Αποδεκτές οι μεταφράσεις δικηγόρων

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχετική γνωμοδότησή του με θέμα «Αποδοχή μεταφράσεων δικηγόρων» τόνισε ότι οι μεταφράσεις που φέρουν υπογραφή δικηγόρου είναι καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την προέλευσή τους, οπότε πρέπει να ερωτάται ο αντίστοιχος Δικηγορικός Σύλλογος

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά δικηγόρου, η οποία επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν δεχόταν την εγκυρότητα εγγράφων που είχε μεταφράσει η ίδια στα ελληνικά.

Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, ο δικηγόρος μεταφράζει ο ίδιος τα ξενόγλωσσα έγγραφα και δεν επικυρώνει μεταφράσεις άλλων, ούτε μπορεί να προσθέτει επιπλέον στοιχεία στα έγγραφα.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι οι μεταφράσεις που φέρουν υπογραφή δικηγόρου, είναι καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την προέλευσή τους, οπότε πρέπει να ερωτάται ο αντίστοιχος Δικηγορικός Σύλλογος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποδέχτηκε την υπόδειξη του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σχόλια