spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΑπόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

spot_img

ΑΘήνα, 12/09/2019 – ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΑΣΦ. 1073077

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 – 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Γνησίου
Τηλέφωνο: 210 5285553
Fax: 210 5243372 – Εmail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΣΧΕΤ: To με αριθμ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ/751175/20-06-2019 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Φ.80320/οικ.33830/Δ18.2227/29-07-2019, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας με σκοπό την εργασία, ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ /58/3-4-2008) άρθρο 153, προβλέπεται ότι: «….ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από 1/6/2009. καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ.»

Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου εκδόθηκε η αριθμ. οικ.7791/245/Φ80321/01-04-2009 (ΦΕΚ τ. Β’ /596/1-4-2009) Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε η διοικητική διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Κ.Α. και διεκπεραιώνεται μέσω των ΚΕΠ και των γραφείων ΑΜΚΑ που θα λειτουργούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 106/2007 για την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτού ορίζεται ότι, «οι πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους, υποχρεούνται πριν τη λήξη του τριμήνου, να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν σχετική καταγραφή και χορηγούν άμεσα βεβαίωση για την πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία εγγραφής».

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής από την αστυνομία απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του ως άνω Π.Δ. 106/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν δικαίωμα μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών εφόσον:

α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ή
β) διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Π. Δ/τος, 106/2007, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας.

Με το αριθμ. πρωτ Φ.80320/οικ.33830/Δ18.2227/29-07-2019 έγγραφο, της Γενική Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρέχονται νεότερες οδηγίες για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες χωρών Ε.Ε. στους οποίους δεν έχει συμπληρωθεί η τρίμηνη διαμονή στη χώρα μας.

Για την ενιαία διαχείριση από τις Υπηρεσίες μας παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

Β. ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη υπαγωγή στην ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται ως μισθωτοί, σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα τη χώρα μας και δεν υπάρχει η προηγούμενη τρίμηνη παραμονή στη χώρα θα πρέπει να προσκομίζεται απαραιτήτως στις αρμόδιες για την χορήγηση ΑΜΚΑ υπηρεσίες, βεβαίωση εργοδότη για απασχόληση πολίτη χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βλ. συν/νη βεβαίωση), με την οποία θα πιστοποιείται η πρόσληψη του Ευρωπαίου πολίτη καθώς και η διάρκεια αυτής.

Η ως άνω βεβαίωση θα προσκομίζεται εις διπλούν και αντίγραφο αυτής θα κατατίθεται σε υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ ή στις δημιουργηθείσες Τοπικές Διευθύνσεις βάσει του ΠΔ 8/2019, προκειμένου να επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με τα συμπληρωθέντα, ο ΑΜΕ ή ο ΑΜΟΕ του εργοδότη.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Υποκαταστήματος, μετά από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, αποδίδει ΑΜΚΑ, εν συνεχεία συμπληρώνει την βεβαίωση ως προς το μέρος που αφορά την υπηρεσία, προβαίνει στην καταχώρηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου στο Web Μητρώο ΕΦΚΑ (Απογραφή Ασφαλισμένου) και χορηγεί βεβαίωση απογραφής.

Ακολούθως διαβιβάζει το ένα από τα δυο αντίγραφα της συμπληρωμένης βεβαίωσης στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών για έλεγχο απασχόλησης.

Όλα τα σχετικά έγγραφα αρχειοθετούνται.

Γ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Για περιπτώσεις απόδοσης ΑΜΚΑ σε μη μισθωτούς, όταν δεν έχει συμπληρωθεί η τρίμηνη προθεσμία παραμονής, ο υπόχρεος της ασφάλισης μη μισθωτός, καταχωρείται στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, προσκομίζοντας στο Υποκατάστημα της Έδρας το καταστατικό της εταιρείας ή τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια του αποδίδεται ΑΜΚΑ, καταχωρίζεται στο WEB Μητρώο ΕΦΚΑ και χορηγείται βεβαίωση απογραφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και δεν είναι υπόχρεοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στη χώρα μας, με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρα προέλευσης.

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θα εκδίδεται ΑΜΚΑ.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

spot_img

Lawjobs