Απόδοση οφειλών για χρονίζουσες αρχαιολογικές απαλλοτριώσεις, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Πολυετή δέσμευση ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων, μνημείων και αρχαιολογικών συνόλων εντός ιδιοκτησιών πολιτών, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ώστε να συντελεστεί η απαλλοτρίωση τους, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τη διάρκεια διερεύνησης αναφορών.

Στην περίπτωση του ακινήτου στη θέση Τράχωνες Δήμου Αλίμου Αττικής, η ιδιοκτησία
δεσμεύτηκε το 1996 για την προστασία του Θεάτρου του Ευωνύμου, δεύτερου κατά σειρά
θεάτρου μετά από αυτό του Θορικού, με μοναδικά στοιχεία για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής
του αρχαίου θεάτρου.

Στις περιπτώσεις των ακινήτων στη θέση Ρηχά Νερά, στον πυρήνα του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου της Μύρινας Λέσβου, οι δύο ιδιοκτησίες δεσμεύτηκαν από το 1996 για
την προστασία προϊστορικού κτίσματος της 3ης χιλιετίας π.Χ., ιδιαίτερα σημαντικού για τη
μελέτη της προϊστορίας του Βορείου Αιγαίου.

Επίσης, στην περίπτωση του ακινήτου στην περιοχή Κισσάμου Χανίων, δεσμευμένη για 11
έτη, τα οικιστικά αρχιτεκτονικά ευρήματα ενέχουν ιδιαίτερη αξία για την ανάδειξη και προβολή
της ρωμαϊκής πόλης, τη μελέτη τους για την επιστήμη της αρχαιολογίας και την συντήρηση
των ψηφιδωτών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε το θεσμικό καθεστώς που διέπει την προστασία της ιδιοκτησίας
σε συνδυασμό με εκείνο που διέπει την προστασία των αρχαιοτήτων στους Τράχωνες και τη
Μύρινα Λέσβου και έδρασε με κύριο γνώμονα τον συντονισμό των υπηρεσιών και την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε:
— την υπέρ του δέοντος χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σχετικών
διαδικασιών απαλλοτρίωσης,
— την αναποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την αδυναμία
επίσπευσης των διοικητικών διαδικασιών,
— την ασύμφορη πρακτική της μακροχρόνιας καταβολής αποζημίωσης για στέρηση
χρήσης γης όταν η εμπορική αξία και η έκταση της ιδιοκτησίας είναι μεγάλη.

Σε συνέχεια των διαμεσολαβητικών ενεργειών και των έγγραφων παρεμβάσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτισμού απεκατέστησε τις ανωτέρω οφειλές έναντι
των πολιτών και προέβη στην αποζημίωση των εκκρεμουσών αποζημιώσεων,
καταβάλλοντας συνολικά για τις ανωτέρω υποθέσεις ποσό περί τα 4.500.000 ευρώ.