Αποφ.601/2012 Ολ.ΣτΕ : Συνταγματική η αύξηση του παραβόλου στα 100 ευρώ

0

Συνταγματικότατη έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την αύξηση των παραβόλων που κατατίθενται για την άσκηση προσφυγής, από τα 4,4 στα 100 ευρώ. Η αύξηση του παραβόλου –η καταβολή του οποίου είναι τυπική προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης της προσφυγής- κατά 440 τοις εκατό θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου Καστανίδη (ν. 3900/2010). Το άρθρο τροποποιούσε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αυξάνοντας το απαιτούμενο παράβολο για όλες τις τελωνειακές και φορολογικές διαφορές που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.
Την αντισυνταγματικότητα είχε προτείνει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά η προσφεύγουσα τεχνική εταιρεία, που αρνούνταν να καταβάλει τα 100 ευρώ, ισχυριζόμενη ότι το ύψος του παραβόλου περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα σε δικαστική προστασία. Η υπόθεση εισήχθη στο ΣτΕ με τη διαδικασία της «πιλοτικής δίκης» που προβλέπεται επίσης στο νόμο Καστανίδη, και σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η έκδοση αποφάσεων σε όλες τις χιλιάδες εκκρεμείς δίκες, όπου τίθεται το ίδιο πρόβλημα αντισυνταγματικότητας του παραβόλου.
Στην απόφαση 601/2010 η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η αύξηση του παραβόλου είναι συνταγματική, καθώς κατά την κοινή πείρα δεν είναι τέτοιου ύψους ώστε να παρεμποδίζει το δικαίωμα του προσφεύγοντα και εν γένει του διοικούμενου να προσφύγει ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Θεώρησαν έτσι οι δικαστές ότι το άρθρο 45 του ν.3900/2010 δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί δικαστικής προστασίας, ούτε και στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, ούτε προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, η καταβολή του αυξημένου παραβόλου είναι συνταγματική ως προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης της προσφυγής, ενώ η υποχρέωση καταβολής του αυξημένου παραβόλου καταλαμβάνει και τους διαδίκους σε δίκες που εκκρεμούσαν την χρονική στιγμή έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 1.1.2011.
 

Σχόλια