Απόφαση ΑΠ έκρινε υποχρεωτική την εξέταση DNA όταν αμφισβητείται η πατρότητα

0

Ο Αρειος Πάγος με απόφασή του απέρριψε αίτηση πατέρα, ο οποίος ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση επαρχιακού δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι είναι ο πατέρας ενός παιδιού.

Το δικαστήριο είχε ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με την υποβολή σε εξέταση DNA, καθώς με αυτήν πιθανολογείται η πατρότητα.

Το δικαστήριο έκανε χρήση του νόμου 3089/2002, που ορίζει ότι, αν κάποιος αρνηθεί να υποβληθεί σε αναγνωρισμένες επιστημονικά εξετάσεις που του επιβλήθηκαν από δικαστήριο για να διαπιστωθεί η πατρότητα, τότε θεωρείται ότι έχουν αποδειχθεί οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του καθώς ο φερόμενος ως πατέρας αρνήθηκε να κάνει την εξέταση DNA.

Το δικαστήριο δέχθηκε και ο ΑΠ επικύρωσε την κρίση του ότι έτσι καθιερώνεται ένα αμάχητο τεκμήριο εις βάρος εκείνου που αρνείται την εξέταση, χωρίς να συντρέχει λόγος υγείας.

Σχόλια