Απόφαση ΑΠ για αποζημίωση καταστηματάρχη από ιδιοκτήτη σε περίπτωση πλημμύρας

0

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους καταστηματάρχες, που έπαθαν ζημιές από πλημμύρες, είναι ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών από πλημμύρα σε κατάστημα, που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας, την ευθύνη και την υποχρέωση αποζημίωσης προς τον καταστηματάρχη την έχει ο ιδιοκτήτης, όταν, μάλιστα, ανήκει σε αυτόν το διαμέρισμα που είναι πάνω από το κατάστημα.

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε μισθωτή καταστήματος, σε ισόγειο τριώροφης οικοδομής, επιδικάζοντάς του το ποσό της ζημίας που υπέστη, καθώς και ποσό για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που έμεινε κλειστό το κατάστημα, λόγω των επισκευών.

Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε απόφαση του Εφετείου Πατρών, που είχε κρίνει παράνομη και υπαίτια την συμπεριφορά της ιδιοκτήτριας στην πρόκληση των ζημιών, δεχόμενο ότι η εφετειακή απόφαση έχει σαφή και επαρκή αιτιολογία ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα του Αστικού Κώδικα για τις ευθύνες περί αδικοπραξίας και την υποχρέωση αποζημίωσης στις περιπτώσεις μείωσης της περιουσίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ισόγειο κατάστημα χρησιμοποιήθηκε από το μισθωτή ως έκθεση επίπλων κουζίνας.

Η εκμισθώτρια ήταν και ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, πάνω από το κατάστημα. Κατόπιν μεγάλης νεροποντής, εισέρρευσαν όμβρια ύδατα από το δάπεδο του πρώτου ορόφου, όπου είχαν φτάσει από το φωταγωγό ο οποίος επικοινωνούσε με το διαμέρισμα. Ο φωταγωγός κατέληγε στον πρώτο όροφο και δεν συνέχιζε στο ισόγειο. Στο πάνω μέρος είχε κάλυμμα κρυστάλλου και στο δάπεδο σιφόνι απορροής υδάτων. Όμως, το κρύσταλλο είχε σπάσει και είχαν πέσει στο φωταγωγό διάφορα αντικείμενα που είχαν φράξει το σιφόνι, ενώ τα λούκια απορροής των όμβριων υδάτων είχαν πλημμελώς συντηρηθεί. Έτσι, τα ύδατα, μέσω των ρηγματώσεων του δαπέδου κατέληξαν στο ισόγειο κατάστημα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν έπιπλα, η ψευδοροφή, οι τοίχοι, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Όπως είχε δεχθεί το Εφετείο, οι ζημιές προκλήθηκαν από αμέλεια της ιδιοκτήτριας και δεν υπήρξε συνυπαιτιότητα του καταστηματάρχη. Η τελευταία «δεν κατέβαλε την απαιτούμενη κατά τις συναλλαγές επιμέλεια και ειδικότερα δεν ήλεγξε την οικοδομή της, ώστε να διαπιστώσει τη θραύση του κρυστάλλινου σώματος του φωταγωγού».

Σχόλια